Persondata

Hvad er persondataforordningen?

Formålet med persondataforordningen er at tilgodese et behov for øget harmonisering af reglerne i EU og et ønske om, at kunne understøtte det digitale indre marked, dvs. persondataenes frie bevægelighed gennem minimumsregulering af EU-medlemsstaternes regler.

Desuden er der et behov for at styrke de registreredes rettigheder ved at give dem større kontrol over egne data i takt med ny informationsteknologi.

Persondataforordningen gælder direkte og er ensartet for alle EU medlemsstater, dvs. den erstatter alle medlemsstaters lovgivning. Fordi der er er tale om en forordning betyder det, at reglerne gælder direkte i alle lande, og de 99 artikler i forordningen skal overholdes i alle EU-medlemsstater uden undtagelse.

Persondataforordningen, der handler om beskyttelse af personoplysninger, skal gælde i både den private og offentlige sektor, og den bliver håndhævet d. 25. maj 2018.

Det er dog vigtigt at tilføje, at selvom der er tale om en forordning, er der et meget vidt råderum for EU- medlemsstaterne til at opretholde og indføre nationale regler om behandling af persondata, f.eks. regler om indsamling, videregivelse, tavshedspligt mv.

Bemærk at der også er forskel på EUs persondataforordning og den danske persondatalov – forordningen påvirker i dette tilfælde den danske lovgivning.

  • Persondatalov = dansk lov
  • Persondataforordning (eller databeskyttelsesforordning), GDPR (General Data ProtectionRegulation) = EU direktiv.

Persondataforordningen omfatter behandling af personoplysninger, der helt eller delvis foretages ved hjælp af automatisk databehandling og på anden ikke-automatisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive gemt i et register

I praksis betyder det i klinikken Akupunkturen i Centrum

Jeg har, som sundhedsfaglig person med autorisation som sygeplejerske, journaliseringspligt. Det vil sige, jeg skal føre journal, på det arbejde jeg laver i forhold til mine patienter.

Jeg er derfor ikke forpligtet til at indhente samtykke hos patienterne.

Samtidigt er jeg forpligtet til at gemme journalerne i 5 år. Det vil sige, man som udgangspunkt, ikke kan få journalen slettet inden de 5 år er gået. Men man har mulighed for at få journalen at se.

Bliver der på noget tidspunkt behov for korrespondance med andre faggrupper, det kunne være patientens egen læge, fysioterapeut eller lignende, skal jeg indhente samtykke fra patienten til dette.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at rette henvendelse til mig.