Akupunktur

Læs om akupunkturen herunder

Akupunkturen er en gammel behandlingsform, der har været anvendt i Kina i flere tusinde år

Den er baseret på en tankegang, der ser mennesket som bestående af de 2 modsatrettede og komplementære kræfter YIN og YANG. Begreber der, i kinesisk tankegang, er med til at forklare sammenhængen mellem det fysiologiske plan, det psykiske plan og det sociale plan. Men det er også en forklaringsmodel, der beskriver mennesket i relation til dets omverden. Ifølge den kinesiske medicin, strømmer livsenergien QI i energibaner kaldet meridianer. Kommer der ubalance i livsenergien, opstår der ubalancer i kroppen med symptomer på sygdom.

Akupunktørerne i kina arbejder ud fra at forebygge ubalancer/sygdom

Er der kommet en ubalance i kroppen, gives der en behandling, der vil basere på en genopretning af ubalancerne og en styrkelse af kroppens organer og funktioner, så kroppen kan restituere sig selv. Ud over behandlingerne, har de også meget fokus på, at der skal være balance mellem kost, motion samt afslapning/meditation for at holde ens krop i balance.

Mange af de ting, der påpeges i Kinesisk medicin, har vi allerede meget fokus på i vores del af verden. Der har aldrig været så meget fokus på sunde madvaner som nu. Hele tiden opstår nye trends og nye anbefalinger. På motionsområdet er der ligeledes stort udbud af motionsformer og nye tiltag at vælge imellem. Men alligevel oplever vi, at se en større og større andel af befolkningen med skavanker og livsstilssygdomme, som vi egentlig, med den viden vi har i vores samfund i dag, burde kunne forebygge.

Det handler om fokus

Fokus på at mærke efter, hvad man har brug for og hvad man mangler, eller måske gør ”for meget ” af. Vi er meget styret af vaner. Vaner er tillærte handlinger, der kræver meget arbejde at ændre. Men med fokus på en enkelt ting ad gangen, kan man med små skridt ændre sin livsstil, så der skabes bedre balance mellem ens krop og sind.

Akupunkturen er i dag en anerkendt behandlingsform

Den anvendes både på sygehuse, ved praktiserende læger og diverse klinikker og anses for, at være et godt supplement til den vestlige medicin. Med anerkendt menes,at man er opmærksom på akupunkturens positive virkninger på mange forskellige sygdomme og lidelser. På trods af dette, er det at være Akupunktør ikke anerkendt som et reelt fag med autorisation.

Derfor skal man være opmærksom på, at titlen Akupunktør ikke er beskyttet. Det vil sige, alle, der har taget et kort kursus i akupunktur, kan kalde sig Akupunktør og nedsætte sig som sådan.

Foreningen Danske Akupunktører, arbejder hårdt på, at få uddannelsen Akupunktør til at være på niveau med internationale uddannelser for akupunktører, hvilket vil sige, der bliver stillet endnu større krav til selve uddannelsen, samt forlænge den med mere praktik. Uddannelsen er på nuværende tidspunkt 2 årig.

Vær opmærksom på dette, når du vælger behandler.

5S7A6669
5S7A6678
5S7A6691
IMG 1123

ADRESSE

Akupunkturen I Centrum
Sct. Mathias Gade 66A 1. tv
8800 Viborg

KONTAKT INFO

Tlf: +45 5070 8790
CVR: 35906339
Email: akupunkturenicentrum@gmail.com

TRÆFFETIDER

Efter aftale

FØLG AKUPUNKTUREN I CENTRUM